Sample resignation letter in tagalog (5 Samples)

In this brief article, we will curate a list of “ Sample resignation letter in tagalog       “.

Sample 1: Sample resignation letter in tagalog

“ 

Petsa

Pangalan ng Superbisor

pangalan ng Kumpanya

Address

Lungsod, Estado, Zip Code

Minamahal na Pangalan ng Agarang Supervisor:

Ads by optAd360

Ako ay resigning mula sa aking posisyon bilang isang kinatawan ng customer service para sa personal na mga dahilan na epektibo noong Enero 19. Nagbibigay ito sa iyo na may dalawang linggo na paunawa upang magplano para sa aking kapalit.

Ang pagtatrabaho sa (pangalan ng kumpanya) para sa nakalipas na anim na taon ay nagbigay sa akin ng pagkakataon upang matugunan ang ilang mga kasindak-sindak na kasamahan sa trabaho at mga customer. Malalampasan ko ang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan kapag hindi na ako naririto.

Mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang maaari kong gawin upang matulungan kang mapawi ang aking exit mula sa kumpanya. Hindi ko balak na umalis sa iyo, ngunit kinakailangan para sa Enero 19 na maging huling araw ko. Maaari akong magamit, sa isang limitadong batayan, para sa mga follow-up na tawag sa telepono mula sa mga kasamahan sa trabaho para sa isang karagdagang dalawang linggo.

Hinihiling ko sa iyo walang anuman kundi ang pinakamahusay. Nagpapasalamat ako at masaya sa aking trabaho sa (pangalan ng kumpanya). Malulungkot ako at mag-isip ng aking oras dito positibo.

Ads by optAd360

Mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang maaari kong gawin upang makatulong sa paglipat na ito.

Pagbati,

Employee Signature

Pangalan ng Empleyado

          “

Sample 2: Sample resignation letter in tagalog

“  

 (Petsa)

(Pangalan ng nais padalhan ng liham)

(Posisyon sa kompanya at departamento)

(Pangalan ng kompanya)

(lokasyon o adres ng kompanya)

Sa kinauukulan,  

Magandang araw po! Ako po si (iyong pangalan), (iyong posisyon at departamento), sumulat upang ipahayag ang aking pormal na pagbibitiw bilang (iyong posisyon) simula sa (petsa ng pagalis) upang mabigyang daan ang aking pangarap na mangibang-bansa. Nais ko rin pong ipabatid sa inyo ang aking kagalakan sapagkat sa loob ng (tinagal sa kompanya) na taon, marami po akong natutunan hindi lamang po sa gawain sa trabaho, gayundin po sa aking sarili.  

Sa muli, maraming salamat po.  

Lubos na gumagalang,  

(Iyong pangalan at lagda)

     “

Sample 3 :  Sample resignation letter in tagalog 

“       

Petsa

Pangalan ng Superbisor

Ads by optAd360

pangalan ng Kumpanya

Address

Lungsod, Estado, Zip Code

Minamahal na Pangalan ng Tagapamahala:

Habang nasiyahan ako sa pagtatrabaho sa (pangalan ng kumpanya) sa nakalipas na anim na taon, oras na para sa akin na mag-alok sa iyo ng sulat na ito ng pagbibitiw. Alam mo na ang mga pangyayaring naganap, tulad ng itinatago ko sa iyo sa bawat hakbang. Ngunit para sa mga layunin ng sulat na ito ng pagbibitiw, at ang aking permanenteng file ng trabaho, nag-resign ako mula sa aking trabaho para sa personal na mga dahilan.

Gusto kong tiyakin na nararamdaman ko na parang binigyan mo ako ng mga napakalaking pagkakataon. Sa tatlong pag-promote sa loob ng anim na taon, nagkaroon ako ng pagkakataon na lumago ang aking mga kasanayan at ang aking pangkalahatang karera. Ang parehong mga positibo ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga trabaho sa hinaharap kapag ipagpatuloy ko ang pagtugis ng aking karera.

Ads by optAd360

Malalampasan ko kayo, ang aking mga katrabaho, at ang aming mga customer. Nagbibigay ka ng isang suportadong kapaligiran para sa mga empleyado na pinahalagahan ko.

Isinulat ko ang isang maikling manu-manong maaari mong gamitin upang sanayin ang aking kapalit. Kung makatutulong ako sa iyo na sanayin ang aking mga katrabaho sa susunod na dalawang linggo, magiging masaya ako upang makatulong. Ngunit, ang huling araw ko ay Marso 6.

Mangyaring ipaalam sa akin kung paano ko matutulungan na gawin mo ang aking transisyon bilang makinis hangga’t posible para sa kapakanan ng aming mga customer at mga kasamahan ko.

Pagbati,

Employee Signature

Pangalan ng Empleyado

    “

Sample 4:   Sample resignation letter in tagalog

“        Oktubre 1, 2018

Bb. Stephanie Delos Reyes

Human Resources Manager

ABC Restaurant Inc.

No. 123, Gil Street, Pasig City

Magandang araw, Bb. Stephanie Delos Reyes,

Nasabik ako nang makita ko sa isang website na naghahanap kayo ng chef para sa inyong kumpanya. Nais kong ipaalam sa inyo na interesado ako na pumasok bilang chef ng ABC Restaurant Inc. Matagal na akong kumakain sa ABC Restaurant Inc. at nais kong makatulong sa tagumpay ng ABC Restaurant Inc.

Ang aking limang taong karanasan bilang chef sa DEF Hotel Inc. ay makakatulong sa akin upang makagawa ang trabaho ng pagiging chef sa ABC Restaurant Inc. Sa DEF Hotel, natuto ako kung paano humawak ng tao, kung paano magluto kahit na gahol sa oras, at kung paano pasabikin ang mga customers sa pamamagitan ng masasarap na putahe.

Nakalakip dito ang aking resume para mas malaman pa ninyo ang aking karanasan sa DEF Hotel Inc. Maaari ninyo akong ma-contact nang kahit na anong oras sa pamamagitan ng aking email (john123@hmail.com) at cellphone number (+639201234567).

Maraming salamat.

Lubos na gumagalang,

John Dela Rosa

           “

Sample 5 :  Sample resignation letter in tagalog   

“  

Hunyo 1, 2020

Bb. Stephanie Delos Reyes

Human Resources Manager

123 Restaurant Inc.

ABC, Gil Street, Makati City

Magandang araw, Bb. Stephanie Delos Reyes,

Nasabik ako nang makita ko sa isang website na naghahanap kayo ng chef para sa inyong kumpanya. Nais kong ipaalam sa inyo na interesado ako na mag apply para sa posisyon ng chef ng Kare Restaurant Inc. Matagal na akong kumakain sa Kare Restaurant Inc. at nais kong makatulong sa tagumpay ng ABC Restaurant Inc.

Ako ay may limang taong karanasan bilang isang chef sa Luna Hotel. Luna Hotel, natuto ako kung paano humawak ng tao, kung paano magluto kahit na gahol sa oras, at kung paano pasabikin ang mga customers sa pamamagitan ng masasarap na putahe.

Nakalakip dito ang aking resume para mas malaman pa ninyo ang aking karanasan sa Luna Hotel Inc. Maaari ninyo akong ma-contact nang kahit na anong oras sa pamamagitan ng aking email (jose123@hmail.com) at cellphone number (+639201234567).

Maraming salamat.

Lubos na gumagalang,

Jose Peter Piero

       “

In this article, we curated a list of “ Sample resignation letter in tagalog “.

Other Sample resignation & Leave letters you may like

Below is a list of other sample resignation letters we have curated.

Remember, your health comes first and if you are feeling exhausted or work is simply stressing you out then taking a break doesn’t make you weak but strong.

If you’re facing this, it may be a good idea to seek the help of a therapist or other mental health professional. You can find a therapist at BetterHelp who can help you learn how to cope and address it.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!